Co to jest mur szczelinowy i jak go docieplić?

  • Przez lppasb
  • 19 czerwca 2024
  • 0
  • 107 Odsłon

Mur szczelinowy to dawny sposób budowy domów z wykorzystaniem powietrza jako izolacji termicznej. Stosowana wiele lat temu technologia wymaga teraz dodatkowego ocieplenia, aby ograniczyć straty ciepła do akceptowalnego poziomu. Co zrobić, alby dom ze ścianami szczelinowymi był cieplejszy?

Ściany szczelinowe to stosowane dawniej technologia wykorzystywana przy budowie budynków mieszkalnych. Ściany zewnętrzne były budowane z dwóch warstw muru. W szczelinie pomiędzy nimi znajduje się powietrze, które stanowi izolację.

Tego typu ściany faktycznie były cieplejsze w porównaniu do ścian zbudowanych z jednej warstwy, jednak nie spełniają współczesnych standardów. Aby zmniejszyć straty ciepła, a tym samym ograniczyć wydatki na ogrzewanie, konieczne jest docieplenie budynków wybudowanych tą metodą.

Ocieplenie murów szczelinowych

Ściany budynków wykonane z muru szczelinowego są bardzo grube. Mogą one mieć od czterdziestu do ponad 50 cm grubości. Po wykonaniu izolacji z wykorzystaniem styropianu grubość ścian przekroczyłaby w niektórych przypadkach 60 centymetrów.

Dodatkowo po obłożeniu ścian od zewnątrz warstwą izolacyjną konieczna może być przebudowa dachu. W przypadku braku okapów nic nie osłaniałoby warstwy izolacyjnej, która będzie wychodzić poza obrys budynku.

Izolacja wewnętrzna szczeliny

Lepszym rozwiązaniem od wykonania izolacji z zewnątrz, jest wypełnienie materiałem termoizolacyjnym szczeliny między murami. Nie powoduje to zmiany wyglądu budynku i konieczności przeprowadzenia kosztownego remontu innych elementów konstrukcji. Izolację wprowadza się poprzez niewielkie otwory nawiercone najczęściej z zewnątrz, które później pokrywa się nowym tynkiem.

Wypełnienie szczeliny można wykonać z materiałów sypkich, takich jak granulat wełny mineralnej lub styropianu. Są one wdmuchiwane przez wykonane otwory. Przed przeprowadzeniem termomodernizacji należy się upewnić, że dany materiał jest przystosowany do wypełniania szczelin i ma odpowiednie parametry izolacyjne.

Inną metodą jest zalewanie szczeliny zamknięto-komórkową pianą poliuretanową. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane przy wąskich szczelinach, ponieważ piania ma bardzo dobre właściwości termiczne. Nawet niewielka jej warstwa może poprawić właściwości cieplne ściany. Ponieważ warstwa piany jest szczelna, w takim przypadku należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.

Problemy z ociepleniem murów szczelinowych

Wypełnienie szczeliny przeprowadza się, gdy ma ona co najmniej 4 centymetry szerokości. W przypadku węższych szczelin ocieplenie wykonane w ten sposób nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Problemem przy docieplaniu ścian szczelinowych może być też nierówna grubość szczeliny, wiązania między obiema warstwami muru lub zwały gruzu. Może to sprawić, że ocieplenie nie zostanie równomiernie rozprowadzone, lub jego warstwa będzie niewystarczająca i będą powstawać mostki termiczne.

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest połączenie dwóch metod i zastosowanie dodatkowego ocieplenia z zewnątrz, w postaci tradycyjnych płyt styropianowych, po wcześniejszym wypełnieniu szczeliny.

Aby dobrze zdiagnozować problem i upewnić się, że ocieplenie zostało zrealizowane we właściwy sposób, konieczne jest sprawdzenie ścian za pomocą kamery termowizyjnej przed oraz po przeprowadzeniu prac.

Dodaj komentarz