Zmiany w planowaniu przestrzennym

  • Przez Julita Tworek
  • 28 czerwca 2023

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najważniejsze zmiany przewidują zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planem ogólnym obejmującym całą gminę oraz ograniczenie czasu...

Nowy Urbanizm w Polsce

  • Przez Andrzej Malina
  • 20 czerwca 2022

Nowy Urbanizm jako nurt urbanistyki stał się rozwiązaniem negatywnych efektów planu modernistów. Powrót do tradycyjnego wyobrażenia miasta i jego ulepszenie poprawiło jakość życia mieszkańców. Funkcjonalność oraz łatwość...