Dom z PRL-u typu kostka

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), architektura odgrywała znaczącą rolę w kształtowaniu krajobrazu miejskiego. Jednym z najbardziej charakterystycznych typów budynków z tego okresu był tzw. dom typu...