Zmiany w planowaniu przestrzennym

  • Przez Julita Tworek
  • 28 czerwca 2023

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najważniejsze zmiany przewidują zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planem ogólnym obejmującym całą gminę oraz ograniczenie czasu...