Korzyści z dobrego planowania przestrzennego miast

Widok na zabytkową zabudowę Kopenhagi, na pierwszym planie piesi i rowerzyści

Planowanie przestrzenne miast to proces aranżowania i zarządzania przestrzenią miejską. Celem tych działań jest zrealizowanie przyjętych założeń, takich jak zrównoważony rozwój, poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów miejskich.

Aspekty planowania przestrzennego miast

W ramach planowania przestrzennego miast bierze się pod uwagę wiele różnych aspektów. Część z nich jest niezależna od czasu i miejsca (występuje w każdej szerokości geograficznej i na każdym etapie rozwoju miasta oraz rozwoju cywilizacyjnego), część to aspekty specyficzne i unikatowe. Wśród typowych, powtarzalnych elementów branych pod uwagę przy planowaniu przestrzennym miasta są:

  • zoning – czyli ustalenie przeznaczenia poszczególnych obszarów miasta, na przykład: obszary mieszkalne, przemysłowe, handlowe, zielone itp.
  • rozwój infrastruktury – aby zapewnić mieszkańcom miasta dostęp do niezbędnych usług i ułatwić komunikację, należy zaplanować odpowiednią infrastrukturę, taką jak drogi, systemy transportu publicznego, sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe i telekomunikacyjne.
  • ochrona zasobów naturalnych – należy zaplanować wykorzystanie zasobów naturalnych miasta, takich jak powietrze, woda, gleba i krajobraz, w sposób zrównoważony i ekologiczny.
  • planowanie przestrzeni publicznej – ważnym aspektem planowania przestrzennego miast jest również projektowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną, taką jak place, parki, ulice i chodniki, aby stworzyć atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców miejsce do życia.
  • partycypacja społeczna – istotnym elementem planowania przestrzennego miast jest także uwzględnienie opinii i potrzeb mieszkańców miasta, poprzez przeprowadzanie konsultacji i dialogu z lokalnymi społecznościami.

Konsekwencje złego planowania przestrzennego miast

Prześledzenie powyższej listy pozwala już mniej więcej domyślić się, jakie są najważniejsze i najpowszechniejsze praktyczne konsekwencje złego planowania przestrzennego miast. Poza tym – możemy je obserwować na co dzień, więc w tym temacie wiele do powiedzenia będzie miał każdy mieszkaniec zurbanizowanego terenu. Po stanie polskich miast widać, że lokalne władze niezbyt dobrze radzą sobie z zagadnienie planowania przestrzennego. Większość procesów urbanizacyjnych odbywa się bezwładnie, w sposób chaotyczny, zazwyczaj napędzany jedynie krótkoterminową kalkulację ekonomiczną. O układzie zabudowy tak naprawdę decydują prywatni inwestorzy, deweloperzy, którzy są w stanie przeforsować swoje pomysły i skłonić lokalne władze do ich zatwierdzenia. Skutkiem jest niezrównoważony rozwój miast, objawiający się między innymi ich rozlewaniem się – miasto zamiast tworzyć ramy prawne, finansowe i organizacyjne zachęcające do tworzenia zwartej struktury miejskiej, dopuszcza do postępującej eksurbanizacji. Coraz więcej osób wyprowadza się na przedmieścia, jednak życiowo nadal są związane z miastem. Z tego względu codziennie generują ogromne obciążenia komunikacyjne, pokonując prywatnymi samochodami dziesiątki kilometrów. Z czasem pojawiają się problemy z kosztownym utrzymaniem infrastruktury przy rozproszonym osadnictwie.

Korzyści mieszkania w dobrze zaplanowanym mieście

Miasto, w którym dba się o planowanie przestrzenne, to miejsce przyjazne mieszkańcom, pod każdym względem. Przede wszystkim nie tworzy barier transportowych – komunikacja zbiorowa jest łatwo dostępna oraz pozwala na szybkie przemieszczanie się po całym mieście. Dzięki temu nie ma potrzeby korzystania z prywatnego auta. To przekłada się na kolejne jakości: miasto jest cichsze, powietrze jest mniej zanieczyszczone, ulice są bezpieczniejsze. Źle zaplanowane miasto można rozpoznać po tym, że jego życie jest chaotyczne i nerwowe. Jeśli zaś rozbudowuje się je zgodnie z sensownym planem, zaczyna ono tworzyć sieć funkcjonalnych komórek, czyli czegoś, co obecnie określa się miastem piętnastominutowym – z miejsca zamieszkania w ciągu kwadransa można dotrzeć pieszo lub rowerem do większości istotnych miejsc, takich jak sklepy, urzędy czy placówki edukacyjne.

Ostatecznym efektem dobrego planowania przestrzeni miasta jest wysoka jakość życia jego mieszkańców. To przekłada się na lepszy stan zdrowia oraz lepsze codzienne samopoczucie.

Dodaj komentarz