Jerzy Sołtan (architekt)

Wybitny architekt, współpracownik Le Corbusiera, profesor Uniwersytetu Harvarda, członek licznych towarzystw naukowych na świecie, projektant znanych obiektów użytkowych. Znawca architektury, rzeźby, grafiki i sztuki użytkowej.

Jerzy Sołtan urodził się 06.03.1913 roku. W 1931 roku rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. Po ich zakończeniu został uczniem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, gdzie przebywał do 1936 roku. Później odbył praktykę w 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas walk w trakcie kampanii wrześniowej dostał się do niemieckiej niewoli. W obozie jenieckim w Murnau przetłumaczył książkę Le Corbusiera „Quand les Cathédrales étaient blanches” (Kiedy katedry były białe).

Po wojnie wyjechał do Francji, gdzie został współpracownikiem Le Corbusiera. Wspólnie z nim tworzył w latach 1945-1949. Brał udział w wielu ważnych projektach francuskiego mistrza modernizmu.

Latem 1949 roku Jerzy Sołtan wrócił do Polski i rozpoczął pracę dydaktyczną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rok później zajął się organizacją prac Wydziału Architektury Wnętrz. Później został dziekanem Wydziału i prowadził pracownię Plastyki Form Przemysłowych. W kolejnych latach pracował w Zakładach Artystyczno-Badawczych, które działały w ramach Wydziału Architektury Wnętrz. Profesor, stawiając swoim studentom konkretne zadania, uczył ich krytycznego stosunku do tematu, respektowania ograniczeń narzucanych przez zleceniodawcę i bezkompromisowości w realizacji swoich pomysłów. Dzięki kontaktom z zakładami przemysłowymi został głównym rzeczoznawcą Izby Handlu Zagranicznego.

W 1959 roku wyjechał do Harvardu. Od 1961 roku prowadził tam wykłady jako profesor zwyczajny. W latach 1967-1974 pełnił rolę dziekana Wydziału Architektury, a w 1975 roku został dyrektorem Programu Przestrzennego Kształtowania Miast. W roku 1979 przeszedł na emeryturę. Zmarł 16 września 2005 w Bostonie.

Dzieła Jerzego Sołtana

Jerzy Sołtan wraz z Jerzym Hryniewieckim i Zbigniewem Ihnatowiczem byli twórcami Stadionu Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego, czyli wielofunkcyjnego stadiony piłkarsko-lekkoatletycznego. Stadion przez lata zwany był potocznie Stadionem X-lecia.

Wraz ze stworzonym przez siebie zespołem architektów zaprojektował znane do tej pory obiekty, takie jak: położony na wiślanej skarpie kompleks sportowy Warszawianka, modernistyczne wnętrza dworca kolejowego Warszawa-Śródmieście, bar Wenecja w Warszawie uchodzący za jedną z najlepszych realizacji architektonicznych w powojennej Polsce, dom towarowy w Olsztynie czy polski pawilon na Wystawę Światową, która obryła się w Brukseli w 1958 roku.

W prowadzonych przez Sołtana Zakładach studenci pod okiem profesora przygotowywali projekty wzornicze urządzeń i przedmiotów codziennego użytku, takich jak części sprzętu AGD lub elementy wykończenia wnętrz. Projekty były potem realizowane przez zakłady przemysłowe.

Nagrody

Jerzy Sołtan był laureatem wielu prestiżowych nagród w Polsce i za granicą. W 1954 roku otrzymał wraz z zespołem pierwszą nagrodę w konkursie za projekt Stadionu X-lecia. Otrzymał również Nagrody Amerykańskiego Instytutu Architektury. Został uhonorowany licznymi doktoratami honoris causa, w tym Uniwersytetu Harvarda i Politechniki Warszawskiej.

Dodaj komentarz