Zbigniew Karpiński

  • Przez lppasb
  • 7 maja 2024
  • 0
  • 129 Odsłon

Zbigniew Karpiński urodził się w 1906 roku w Petersburgu . Został architektem, podobnie jak jego ojciec Franciszek, który studiował tam w Instytucie Inżynierów Cywilnych. W roku 1911 Franciszek Karpiński zaczął pracować jako miejski architekt miasta Łodzi. Początek I wojny, a następnie rewolucja 1917 roku zmusiły rodzinę do kilku emigracji. W trakcie jednej z nich przyszedł na świat Zbigniew Karpiński, którego nazwisko do tej pory związane jest z wieloma ważnymi projektami budowlanymi, między innymi słynną Ścianą Wschodnią.

Lata nauki i pierwsze doświadczenia w pracy architekta

Ważnym momentem w życiu młodego architekta był moment, w którym zdał on egzamin na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Od tego momentu, czyli od 1925 roku zaczął współtworzyć studencki Związek Słuchaczów Architektury oraz pomagał organizować wyjazdy edukacyjne dla żaków. Dzięki nim sam odwiedził Austrię, Francję, Hiszpanię, Włochy, Turcję i Grecję. Od 1923 roku Karpiński zaczyna łączyć naukę z pracą zarobkową. Dzięki temu zdobywa doświadczenie w pracowniach znanych architektów takich jak Lucjan Korngold, Kazimierz Tołłoczka czy Józef Szanajcy. W 1937 roku po zdobyciu dyplomu magistra inżyniera otwiera własną pracownię. W tym samym roku rozpoczyna się też jego wieloletnia współpraca z Alma Mater. W latach 1972–1974 Karpiński pełnił tam funkcję dziekana Wydziału Architektury.

W trakcie wojny uznany już architekt wykonywał prace projektowe dla spółdzielni „Społem”. Po wojnie zaangażował się w działalność Biura Odbudowy Stolicy i przyłączył się do reaktywowanego SARP-u, gdzie zaczął realizować zlecenia dla Państwowego Banku Rolnego. Pracował też w Centralnym Biurze Projektowania Architektonicznego i Budownictwa.

Najważniejsze dokonania

Jak wspominaliśmy, Zbigniew Karpiński często wyjeżdżał, a jednym z jego ulubionych kierunków w podróżach zawodowych była Finlandia. To architekturę tego kraju stawiał za wzór i starał się wprowadzać stosowane tam rozwiązania w Polsce.

Brał udział w kongresach Międzynarodowej Unii Architektów w Moskwie i Hawanie. Projekt Ściany Wschodniej, który mógł realizować dzięki wygranemu konkursowi, był przełomem w karierze. Wschodnia strona ulicy Marszałkowskiej była ważnym i rozpoznawalnym zespołem urbanistyczno-architektonicznym wzniesionym w latach 1962-1969. Przy jego tworzeniu Karpiński współpracował z innym specjalistą Janem Klewinem. Zespół tworzą trzy wieżowce i osiem mniejszych budynków i cztery domy towarowe. Choć do dziś nazwisko architekta kojarzy się z tym właśnie projektem, wykonał on wiele ważnych planów w różnych częściach kraju. Opisując jego dorobek, warto wspomnieć choćby o gmachu sądu w Gdyni czy willi w Kębinach pod Łodzią. Co ważne, Karpiński tworzył projekty nie tylko pojedynczych domów, ale i całych osiedli. Prace tego typu wykonywał między innymi w Warszawie. Ponieważ często sporządzał plany budynków mieszkalnych i domów towarowych, bliska mu była idea budynku funkcjonalnego i dobrze wkomponowanego w otoczenie.

Dodaj komentarz