29 posts

Zofia i Oskar Hansen

  • Przez Julita Tworek
  • 18 grudnia 2023

Zofia i Oskar Hansen to kluczowe postacie w historii architektury i sztuki współczesnej. Ich wpływowe dzieła i innowacyjne podejście do projektowania pozostawiły trwały ślad, inspirując kolejne pokolenia...

Zmiany w planowaniu przestrzennym

  • Przez Julita Tworek
  • 28 czerwca 2023

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najważniejsze zmiany przewidują zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planem ogólnym obejmującym całą gminę oraz ograniczenie czasu...

Tadeusz Tołwiński

  • Przez Julita Tworek
  • 28 grudnia 2022

Tadeusz Tołwiński to jeden z najwybitniejszych polskich architektów i urbanistów. Jest znany głównie jako twórca projektu Muzeum Narodowego w Warszawie. Jednak jego praca obejmowała zarówno budynki użyteczności...