Tadeusz Tołwiński

Tadeusz Tołwiński to jeden z najwybitniejszych polskich architektów i urbanistów. Jest znany głównie jako twórca projektu Muzeum Narodowego w Warszawie. Jednak jego praca obejmowała zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i zabudowę mieszkalną. Był twórcą zaangażowanym w kwestie społeczne oraz zasłużonym wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Dzięki temu jest dziś uważany za jednego z najważniejszych polskich urbanistów.

Życie i praca Tadeusza Tołwińskiego

Tołwiński urodził się w 1887 roku w Odessie. Jego ojciec Mikołaj był cenionym architektem. To właśnie on pełnił ważną rolę wśród organizatorów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Później w tym miejscu pracował i uczył jego syn. Mikołaj Tołwiński zaprojektował w stolicy m.in budynek szkoły dla dziewcząt przy ulicy Św. Barbary, czy kamienicę, w której sam mieszkał przy ulicy Służewskiej. Budowla ta utrzymana była w stylu secesyjnym. Matka Tadeusza, Jadwiga, miała duży talent muzyczny i plastyczny. Przyszły urbanista z pewnością zawdzięczał jej wrażliwość i zmysł estetyczny.

Tadeusz Tołwiński po ukończeniu szkoły średniej zaczął studiować urbanistykę w stolicy Badenii – Karlsruhe. Uczył się tam w latach 1905 – 1911. Już w 1910 zaprojektował z ojcem dwa budynki willowe pod Warszawą. Jednak pierwszą ważną pracą architekta był projekt Zespołu Gmachów Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej przy ulicy Młynarskiej 2. Został on stworzony na konkurs i obejmował kompleks budynków mieszczących 1000 uczniów. Była tam przestrzeń na zajęcia lekcyjne, ochronkę i mieszkania nauczycieli. Również drogą konkursową Tołwiński został wybrany jako projektant prac nad odbudową i rozbudową Kalisza- miasta zniszczonego przez Niemców w czasie I wojny światowej. Od tej pory coraz częściej prowadził pracę nad projektami zabudowy mieszkalnej.

Dzięki wiedzy z zakresu urbanistyki mógł tworzyć świetne projekty budynków ściśle związanych z otoczeniem i wykorzystujących jego wszystkie atuty. Na pierwszy rzut oka widać, że zaplanowana przez niego zabudowa, nawet ta sporych rozmiarów, tonie w krajobrazie i zdaje się doskonale z nim współgrać. Dzięki doświadczeniu i wiedzy Tołwiński w wieku zaledwie 28 lat został zaproszony do prac nad programem kształcenia na kierunku architektura na Politechnice Warszawskiej. Miał już wtedy za sobą pracę nad projektem, z którego jest najbardziej znany, czyli Gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie. Od tego momentu jego działalność zawsze była związana z pracą naukową.

Tadeusz Tołwiński jest autorem niezwykle ważnej książki dla architektów. Mowa o dziele “Urbanistyka”. Ta trzytomowa publikacja skupia się na problematyce miast przyszłości. W świetle tego faktu nie dziwi, że w okresie dojrzałej działalności architekt zajmował się pracą nad osadami- ogrodami. Były to przykłady wygodnej, funkcjonalnej i nowoczesnej zabudowy miejskiej. W trakcie pisania Tołwiński wykorzystywał wcześniejsze doświadczenia, jakie zebrał w czasie pracy nad odbudową Kalisza.

Dodaj komentarz