Miasta podatkami zachęcają do zazieleniania nieruchomości

Widok na fasadę kilkukondygnacyjnego garażu z ogrodem na dachu

Zagadnieniami związanymi z ekologią interesują się coraz częściej osoby, które mają w planach wybudowanie nieruchomości. W pierwszej fazie realizacji inwestycji trzeba znaleźć odpowiedni projekt domu, aby spełnił oczekiwania jego przyszłych mieszkańców. Oprócz tego poszukiwane są rozwiązania mające na celu wypracowanie oszczędności, dlatego warto zaznajomić się z tematem ulg, jakie przewidziane są dla inwestorów budujących obiekty mieszkalne w zgodzie z naturą. Aktualną zachętą jest możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu zazielenienia domu. Kto konkretnie może z takiej ulgi skorzystać i na czym ona polega?

Proekologiczne podejście może zwolnić z podatku od nieruchomości

Niektóre polskie miasta postanowiły walczyć z nadmiernym wykorzystaniem betonu w przestrzeni publicznej, czyli tzw. betonozą. W ten sposób zaczęto wdrażać pomysł zaczerpnięty z Europy Zachodniej, który polega na zazielenianiu fasad, dachów budynków wyselekcjonowaną roślinnością. Ta inicjatywa jest pożyteczna pod przynajmniej dwoma względami – zwalnia właściciela nieruchomości z płacenia podatku, a także przyczynia się do walki z katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych. Przez wiele lat w wielkomiejskiej Polsce dominował trend pozbywania się drzew, usuwania trawników na poczet parkingów, a skwery i parki zamieniano w betonowe place. Na szczęście coraz więcej miejscowości zaczyna się przeciwstawiać takiemu stanowi rzeczy.

Katowice – miasto, które jako pierwsze w Polsce przyjmuje proekologiczne postawy

Katowice okazały się pionierem w kwestii zwolnienia z płacenia podatku od nieruchomości w zamian za zazielenienie domów. Radni tego miasta w lipcu 2021 roku złożyli projekt, który następnie jednogłośnie uchwaliła Rada Miasta. Uchwała skierowana jest do mieszkańców Katowic oraz lokalnych przedsiębiorców. Osoby zainteresowane skorzystaniem z ulgi, są zobowiązane do spełnia ściśle określonych warunków. Muszą m.in. zazielenić fasady własnościowego budynku za pomocą roślin, które są ukorzenione np. bluszczem. Ponadto są zobligowane do stworzenia ogrodu wertykalnego tj. pionowego obejmującego minimum połowę ściany, czy ogrodu dachu. Trzeba pamiętać, że zazielenieniu muszą ulec powierzchnie użytkowe lokalu, które znajdują się w budynkach mieszkalnych, niezajęte na poczet prowadzenia działalności gospodarczej. Po spełnieniu ww. warunków zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości nastąpi na okres kolejnego roku. Włodarze Katowic zaznaczają, że jeżeli zieleń na danym budynku zostanie utrzymana, jego właściciel może liczyć na ulgi również w kolejnych latach. Podobne przepisy zostały wdrożone także w Kaliszu. Tu jednak z bonifikaty nie będą mogły skorzystać osoby, które zalegają z płatnościami z tytułu innych podatków. W ślad za ww. miastami chcą pójść Poznań i Gdańsk, które debatują nad wprowadzeniem tego typu rozwiązań. Warto jednak zaznaczyć, że zielone fasady budynków nie we wszystkich przypadkach są dobrym rozwiązaniem, gdyż pnącza mogą doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku lub jego elementów.

Dodaj komentarz