Jakie były początki architektury?

Szkic projektu architektonicznego

Architektura fascynuje i pobudza wyobraźnię ludzkości od jej zamierzchłych początków. Stawianie budynków było praktyczne, ale i traktowane jako coś więcej. Często był to wyraz dążeń, forma uczczenia czegoś czy podziękowania bogom. Dzięki wspaniałym konstrukcjom władcy podkreślali swoją potęgę i prezentowali możliwości. Budynki miały znaczenie społeczne, religijne czy militarne. Dzięki nim rozwijały się kultura i handel. Można śmiało powiedzieć, że architektura pchała cywilizowany świat do przodu, umożliwiając ludziom życie w komfortowych warunkach oraz wymianę myśli i doświadczeń. Odpowiednio rozmieszczone budowle pomagały z kolei rozwijać się miastom. Prześledźmy dzieje architektury od jej początków. Od czego to wszystko się właściwie zaczęło?

Podział na epoki stylistyczne

Aby uporządkować losy architektury, odkrycia oraz trendy z nią związane, dokonano podziału na spójne epoki stylistyczne. Podzielono w ten sposób historię architektury związanej głównie z europejskim kręgiem kulturowym aż do XIX wieku. Podstawę i początek w takim ujęciu stanowi architektura prehistoryczna. Następnie mamy do czynienia z niezwykle bogatą architekturą starożytną, z podziałem na liczne nacje, architekturę średniowieczną, nowożytną, a następnie już nieco prościej – architekturę XIX wieku, XX i XXI.

Od prehistorii do czasów nowożytnych

Kultury prehistoryczne pozostawiły po sobie wiele śladów, jednak nie są one tak spektakularne, jak te z okresu starożytności. Budowle wzniesione przez kultury starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Rzymu czy Grecji zdecydowanie działają na wyobraźnię. Wiele z nich przetrwało do dziś. Świadczy to zarówno o precyzji budowniczych, jak i jakości wykonania. Budynki i struktury zbudowane z wielkich bloków kamiennych budzą podziw i uznanie. Często myślimy o swoich przodkach jak o społeczeństwie zacofanym. Istnieje jednak wiele dowodów na to, że niekoniecznie tak było.

Architekturę Grecji i Rzymu zaliczamy do klasycznej. Oprócz najpopularniejszych i dobrze znanych cywilizacji, warto zwrócić uwagę również na architekturę starożytnej Persji czy tę związaną z kulturą egejską. Średniowiecze, mimo że zwane wiekami ciemnymi, także przyniosło wiele wspaniałych budowli. Warte wyróżnienia są też architektura koptyjska, ta związana z Bizancjum czy bardzo dobrze znane style romańskie oraz gotyk. Bardzo duży wpływ na architekturę miało chrześcijaństwo. To właśnie budynki sakralne i pałace należały do najbardziej okazałych.

Czasy nowożytne to z kolei renesans, barok oraz architektura klasycystyczna. Style te mocno różnią się od siebie. Zachodzące zmiany odzwierciedlały dążenie cywilizacji do tworzenia nowych kanonów piękna i uporządkowania. Nowo powstałe budynki stawały się ozdobą rozwijających się miast.

Wieki późniejsze i okres współczesny

Z czasem większe znaczenie zyskiwały względy praktyczne. Niemniej jednak nie rezygnowano z rozmachu. Dowodem na to jest chociażby rozwój neogotyku, secesji czy art deco. Po drugiej stronie możemy postawić dążenia związane z modernizmem. W architekturze od samych początków ścierały się różne koncepcje i podejścia. Dlatego jej wytwory są tak fascynujące.

Dodaj komentarz